[ PARYAP ]

Kentsel Dönüşüm

Son zamanlarda inşaat sektörünün en fazla tercih edilen alanlarından biri de şüphesiz ki kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşüm, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16/5/2012 tarihinde çıkartmış olduğu kentsel dönüşüm yasası olarak da bilinen 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” yasasıdır.

Kentsel dönüşüm yasasının amacı; başta deprem olmak üzere, sel, heyelan, kaya düşmesi, çığ vb. afet riski altında bulunan bölgelerin ve risk dışında kalan, ekonomik ömürlerini tamamlamış, eski ve hasarlı binaların tasfiyesi ve yerine, sağlıklı, güvenli, standartlara uygun yaşam alanlarının oluşturulması ve olası afetlerde can ve mal kayıplarının önlenmesidir. Dönüşümün bir başka boyutu ise çarpık kentleşmenin etkilerinin azaltılarak modern, refah seviyesi yüksek, tarihi ve doğal dokusu muhafaza edilmiş marka şehirler oluşturmaktır.

İnsanlar, ekonomik ömrünü doldurmuş, eski ve depreme dayanıksız binalarda oturma riskini almak istemediği için kentsel dönüşüm hizmetlerine başvurmaktadır. Ek olarak kentsel dönüşüme başvuran vatandaşlar için teşviklerin olması da inşaat sektörünün bu alanına olan talebi oldukça arttırmaktadır.

Kentsel dönüşümün diğer bir avantajı ise binanızın tüm altyapısının yenilenmesidir. Altyapınız yenilendiği zaman eski tesisatın yol açtığı problemler oldukça azalacaktır. Yenilenmiş binanız size problem yaratmayacağı için daha rahat ve huzurlu bir yaşama kavuşabilirsiniz. Kentsel dönüşüm yılların yükünü taşıyan eski binaların yeni yönetmeliklere uygun bir şekilde depreme karşı dayanıklı hale getirilmesidir. Kentsel dönüşümde yeni inşaat teknolojileri ve malzemeleri uygulandığı için binalarınız eskisinden çok daha iyi bir duruma kavuşacaktır.

Paryap Yapı, bu yasa çerçevesinde, İstanbul’da anlaştığı birçok bina ile “Kat Karşılığı” anlaşarak, binaları yıkıp yeniden yapmıştır. Bina sahiplerinin beklentilerini karşılayan ve birlikte çözüm üreten teknik kadrosu ile tanımlanan sürelerden önce inşaatları tamamlamakta ve teslim etmektedir. Bünyesinde mimar, inşaat mühendisi ve elektrik mühendisi bulunan sayılı firmalardan biri olan Paryap Yapı, projenin çiziminden teslimine kadar her aşamasında titizlikle çalışmaktadır. Kat malikleri ile yapılan sözleşmeye her zaman sadık kalmakta, kiraları zamanında ödemekte ve binadaki tüm daireleri aynı kalitede işçilik ve malzeme ile inşa etmektedir.

Yeni arsa üretmenin neredeyse imkansız olduğu, binaların çoğunun bitişik nizam olması nedeniyle ve yolların darlığı sebebiyle inşaat yapmanın çok zor olduğu İstanbul’da birçok proje tamamlanmış ve teslim edilmiştir. İstanbul’un en prestijli binalarını yapan Paryap Yapı, tamamladığı tüm binaların iskan sürecini de tamamlayıp, kat maliklerine sorunsuz şekilde teslim etmiştir.

Profesyonel Çalışma Ahlakı

Alanında uzman kadro ile PARYAP farkına sizde varın.

Tecrübe ve Kalite

Alanında uzman kadro ile PARYAP farkına sizde varın.

Müşteri Memnuniyeti

Alanında uzman kadro ile PARYAP farkına sizde varın.

FARKLI FİKİRLER

PLANLAMA

PROTOTİPLEME

3D MODELLEME

TASARIM

İNŞA

[ PARYAP ]

İmkanlarımız

Tasarım Ve Planlama

Hayal ettiğiniz sonucu elde etmenize yardımcı olacağız.

Özel Çözümler

Müşteriler için bireysel, estetik açıdan çarpıcı çözümler.

Mobilya ve Dekor

Ürün tasarım hatlarımızı oluşturuyor ve üretiyoruz.