[ PARYAP ]

İnsan Kaynakları

Paryap olarak, insana ve çevreye saygılı, çalışanına ve müşterilerine değer veren, yeniliğe açık vizyonu ile kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaya yönelik bir politika izliyoruz.

Şirketimiz, iş sağlığına ve güvenliğine azami önem göstererek kalite standartlarına uygun bir çalışma ortamı yaratıyor. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vererek insan gücünü, etkin ve verimli şekilde kullanabilmek için sürekli gelişiyor ve geliştiriyoruz.

Hedefimiz; kurum değerlerimize ve kültürümüze uygun, nitelikli, işini seven ve sahiplenen, verimli çalışmalar yürütebilecek insan gücünü şirketimize kazandırmaktır.

Şirket bünyesinde çeşitli alanlarda düzenlediğimiz eğitimlerle çalışanlarımızın performanslarını artırmayı, bilgi ve becerilerini geliştirerek kariyer planlamalarında onlara rehberlik edebilmeyi amaçlıyoruz.

[ PARYAP ]

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ

İşe Alım ve Yerleştirme
Eğitim ve Gelişim
Performans Yönetimi ve Kariyer Planlama
Ücretlendirme
Motivasyon

Yönetim Sistemleri
Sosyal Sorumluluk

[ PARYAP ]

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI TEMEL İLKELERİMİZ

Paryap olarak nitelikli işgücünü yaratmak ve yapıcı sonuçlarıyla müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak,
Çalışanlarımızı bilgi, beceri, iyi tutum ve davranışlar kazandırmayı amaçlayan eğitim programları ile desteklemek, sürekli gelişmeleri için kaynak yaratmak,
Maksimum fayda için, kaliteyi geliştiren süreç ve sistemlerle kişisel performans ve takım performansı ile yönetim sistemini geliştirmek,
Müşteri odaklı hizmet yaklaşımını benimseyerek, fark yaratan ve kaliteli bir hizmet sunmak,
Çalışanlarımıza kaliteli ve güvenli iş ortamlarının sağlanması için bugünü ve yarını düşünerek kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve kariyer geliştirme fırsatları sunmak,
Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmak ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak,
Pozitif bir disiplini benimseyen, kişilerin zevkle çalışabilecekleri değer odaklı kültür, güven ve iş ortamı yaratmaya çalışmak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmayı sağlayacak bir ortam sunmak,
Yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edildiği bir kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak,
Faaliyetlerimizde, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak önce insana, sonra çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, tüm projelerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre faktörünü ön planda tutmak,
Objektiflik, duyarlılık ve adalet ilkelerine bağlılığı sürekli kılmak, insan kaynakları uygulamalarını yönetici ve çalışanların işbirliği içinde yürütmesini sağlamak.