Cephe Statik Hesaplamaları

İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri barınmadır. Yaşamın başlangıcından bugüne dek barınma ihtiyacına cevap vermek adına sürekli geliştirmek suretiyle çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Mağaralarda taşların yontulmasıyla başlayan bu süreç günümüzde betonarme yapılarla varlığını sürdürmektedir. Teknolojik gelişmelerin ışığında temelde sabit kalan ihtiyaçlarımız, çağımızın gereğine uygun biçimde oluşturulan projelerle çözümlendirilmeye devam etmektedir.

Bir yapının bulunduğu bölge ile uyum içerisinde olması gerekmektedir. Burada bahsedilen uyum ile iki farklı noktaya değinilmek istenilmiştir. Birincisi inşa edilen yapının iklim ve deprem gibi doğal şartlara elverişli olması ikicisi ise binanın konumlandırıldığı çevre ile görsel uyum içerisinde olmasıdır. Cephe kısaca bina yüzeylerinden her biri olarak tanımlanabilir. Günümüzde yapım aşamasında çevre şartları göz önüne alınmadan yapılan birçok bina farklı cephe sistemleri kullanılarak çevre şartlarına adapte edilebilmektedir. Bu işlemler ile enerji tasarrufu sağlanırken aynı zamanda bina kabuğunu farklı tasarımlar ile görsel doygunluk seviyesine ulaştırmak mümkündür.

Cephe Statik Hesabı Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Cephe statiği, yapının dış katmanını oluşturan her çeşit cephe taşıyıcı sistemin mühendislik işlerinin ve statik hesaplamalarının yapılmasıdır. Günümüzde farklı ihtiyaçlara binaen kullanılan birçok farklı türde cephe taşıyıcı sistem bulunmaktadır. Dolayısıyla seçilen cephe taşıyıcı sisteme göre kullanılması gereken malzeme çeşidi ve bağlantı şekilleri de değişmektedir. Aynı zamanda cephe taşıyıcı sistemin türüne göre kullanılacak statik hesaplama yöntemi de farklılık göstermektedir. Başka bir değişle tek bir tip cephe statik hesabından söz edilemez.

İcra edilen birçok projede gözden kaçırılan bir katsayı ya da yanlış girilen tek bir rakam nedeniyle imalat maliyetlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Şüphesiz en başta kabul edilen katsayı ve hesap kriterleri mühendislik hesap sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla üzerinde çalışılan bütün projelerde olması gerektiği gibi, cephe statik hesapları yapılırken de azami dikkat gösterilmeli ve hata payı minimuma indirilmelidir. Bütün anlattıklarımızdan yola çıkarak cephe statik hesaplarının işinde başarılı, cephe imalat ve montaj konularında tecrübeli, sistem detaylarına hâkim olan kişi veya kurumlarca yapılması gerektiği sonucuna varılabilir.

Giydirme Cephe Sistemleri

Giydirme cephe sistemleri binanın dış kabuğunu oluşturan statik olarak taşıyıcı özelliği olmayan yapım ve montaj sistemleridir. Taş, cam, kompozit ya da metal levha gibi materyaller kullanılarak tasarlanabilen giydirme cephe sistemleri farklı ve ilginç tasarımlarıyla söz konusu yapıların görünüşlerine yeni bir soluk getirebilmektedir. Giydirme cephe sistemleri estetik mimarisinin yanı sıra yağmur, güneş ışını, gürültü ve benzeri çevresel faktörlerden koruma ve ısı yalıtımı ile enerji tasarrufu sağlama gibi fonksiyonlara sahiptir.

 

 

admin

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir